Η Hotelgenius AE ανακοινώνει τη λήψη χρηματοδότησης ύψους € 500,000

0 Comments


Ημερ. 30/12/2015.


Η Hotelgenius AE ανακοινώνει τη λήψη χρηματοδότησης ύψους € 500,000 από το επενδυτικό ταμείο Elikonos Jeremie SCA Sicar. Η χρηματοδότηση αυτή θα συνδράμει στην περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας στην Ελληνική, την Ευρωπαϊκή αλλά και στην Ευρωπαϊκή αγορά.

H Elikonos Jeremie SCA Sicar αντλεί τους πόρους της από τo Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, στα πλαίσια του προγράμματος JEREMIE, καθώς και από ιδιώτες επενδυτές για τη χρηματοδότηση εταιρειών που ειδικεύονται στις καινοτόμες τεχνολογίες, δίνοντας προτεραιότητα σε επιχειρήσεις οι οποίες δύναται να αναπτυχθούν με γρήγορους ρυθμούς τόσο στη χώρα που ήδη δραστηριοποιούνται όσο και σε αγορές του εξωτερικού.

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία JEREMIE πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα, του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση και των ΠΕΠ Μακεδονίας-Θράκης, Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου και Αττικής, με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Elikonos φαίνεται, επίσης, να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό και στις προοπτικές κλιμακωτής αλλά σταθερής ανάπτυξης ως παράγοντα επιλογής της χρηματοδοτούμενης επιχείρησης.